قابل توجه كليه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي ارشد جهت دريافت موضوعات فعاليت پژوهشي مي توانيد با مراجعه به سايت مركز و وارد نمودن نام كاربري و كلمه عبور در سامانه دانشجويي و سپس كليك بر روي سامانه دروس به صفحه فهرست دروس وارد شويد و در سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد، موضوعات را در صندوق هاي دريافتي مشاهده نماييد يا با شركت در كلاس آنلاين از استاد درس مربوطه موضوع فعاليت پژوهشي را سؤال نماييد. در ضمن دقت داشته باشيد پس از انجام تحقيقات، فايل آن را تا تاريخ 1400/10/17 (قبل از برگزاري آزمون هاي پايان ترم) از طريق سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد ارسال نماييد. لازم به ذكر است تاريخ مذكور به هيچ وجه تمديد نخواهد شد. ضمناً ارزشيابي تحصيلي پایان ترم در ايام كرونا به شرح ذيل مي باشد:

   1. دروس جبراني (معرفت شناسي، خداشناسي، انسان شناسي، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سياست):

  پاسخ گويي الكترونيكي به 28 سؤال چهار گزينه اي با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره و 6 نمره آزمون تشريحي ميان ترم (به اطلاعيه تذكرات آزمون ميان ترم در صفحه اصلي سايت مراجعه نماييد).

  2. دروس تخصصي (دروس مقاله محور - انبوه خواني - كار كلاسي) :

  پاسخ گويي الكترونيكي به 28 سؤال چهار گزينه اي با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره و 6 نمره فعاليت پژوهشي؛

   3. درس روش تحقيق در قرآن و سنت :

  پاسخ گويي الكترونيكي به 24 سؤال چهار گزينه اي با بارم هر سؤال نيم نمره، 12 نمره و 8 نمره مقاله؛

  4. دروس آفلاين :

  پاسخ گويي الكترونيكي به 28 سؤال چهار گزينه اي و احتساب نمره پايان ترم از بيست نمره؛

  منتظر اطلاعيه هاي بعدي ما باشيد.
  واحد امتحانات