پذيرش دانشجو کارشناسی سال 1400 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور

     

     

    ثبت نام تا 5 شهریور 1400 تمدید شد

     

    اطلاعیه راهنمای ثبت نام متاضیان پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)