تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 کارشناسی ارشد

  تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398

  نوع برنامه

  تاریخ

  درخواست مرخصی

  98/10/28 تا 98/10/30

  انتخاب واحد

  98/10/28 تا 98/10/30

  شروع نیم‌سال

  98/11/1

  شروع کلاس‌ها

  98/11/5

  حذف و اضافه

     98/11/12 تا 98/11/14

  حذف اضطراری و حذف ترم

  98/11/19 تا 5 هفته قبل از امتحانات پایان ترم

  -

  -

  امتحانات پایان ترم

  99/4/1 تا 99/4/10

  تذکر: دروس ارائه شده، برنامه کلاسي و تذکرات راجع به انتخاب واحد را می‌توانید در قسمت‌های مربوطه در سایت مرکز آموزش مجازی ونیمه‌حضوری(ikvu.ir) ملاحظه فرمائید.