آیت الله محمود رجبی

  آخرين درجه تحصيلي حوزوي:
  ‌خارج فقه و اصول (سطح چهار)
  أ) سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت)

  1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ پژوهشي اجرايي/ مسئول گروه علوم اجتماعي (1373ـ 1386)و مسئول گروه علوم قرآني (1376ـ1384)/ رئیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1375ـ1380)/ معاون پژوهشي (1376ـ1381)/عضو شوراي علمي‌ گروه علوم قرآن پژوهی (1376 تا کنون)

  2. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/ پژوهشي اجرايي / مسئول گروه علوم قرآني (1376 تا کنون)/ معاون پژوهشي (80ـ86)/ قائم مقام رياست (1386 تا کنون)/ عضو هیئت عالی جذب هیئت علمی (1392 تا کنون)

  3. مؤسسه بقيه‌الله عج / اجرايي/ عضو شوراي سياستگذاري (1376 تا کنون)

  4. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه / پژوهشي ـ اجرايي/ عضو شوراي علمي گروه علوم قرآن و تفسير (1376 ـ 1381)/ عضو شورای علمی دانشنامه قرآن (1383 ـ 1384)

  5. پژوهشگاه علوم انساني / پژوهشي ـ اجرايي / عضو شوراي عالي و مسئول گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متون (1375 ـ 1386)

  6. مركز مطالعات و تحقيقات اديان / اجرايي / عضو هيئت امناء (1380 ـ 1387) و عضو شوراي برنامه‌ريزي  (1385 ـ 1387).

  7.مركز مديريت حوزه علميه / پژوهشي ـ‌ اجرايي / عضو كميته تصويب پايان‌نامه‌هاي علوم قرآني و تفسير/ عضو شورای عالی کتاب برگزیده سال (1380)

  8. مؤسسه آموزشي اهل بيت علیهم السلام/ عضو شوراي سياستگذاري (1380 ـ 1386)/ عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر تدوین منابع و متون درسی (1380) / عضو هیئت مدیریه انجمن قرآن پژوهی(1385 ـ 1387).

  9. بنياد شهيد قدوسي / عضو هيأت امناء  (1386 ـ 1391).

  10. مجمع جهاني اهل بيت علیهم السلام/ عضو شوراي كتاب (1378 ـ 1382) و شوراي سیاست‌گذاری فرهنگي (1381 ـ 1383)

  11. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي قم، عضو شوراي برنامه‌ريزي (1377 ـ 1379)

  12. شوراي عالي حوزه علميه قم/ عضو شورا (1383 ـ 1391)/ عضو شوراي مدارج علمي(1387 ـ 1391)، عضو شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه (1387 ـ 1391)/عضو شوراي اعطاي مجوزها و امتيازها (1387 ـ 1391)/ عضو شورای سیاستگذاری مرکز پاسخگویی به پرسش‌ها / عضو هیئت رئیسه شورای عالی 1388 ـ 1391)/ رئیس کمیسیون واحدهای پژوهشی 1387-1391).

  13. دانشگاه قم/ عضو هیات امناء (1390 تا کنون)

  14. جامعه مدرسین/ عضو کمیته نظارت / عضوکمیته تدوین ساختار، شرح وظایف ومقررات / عضو هسته گزینش (1391 ـ 1393)/ عضو هیأت نظارت بر انتخابات مجمع نمایندگان (1384 و 1389).

  15.دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها/ عضو هیأت امناء (1390 تا کنون)

  16. دانشگاه صنعتی قم/ عضوهیات امناء (1390 تا کنون)

  17. دانشگاه آیت الله بروجردی ره/ عضو هیأت امناء (1390 تا کنون)

  18. وزارت علوم و فناوری (1391 تا کنون) / عضو کمیته حوزه‌ای (1386 ـ 1389)

  19. عضو کمیسیون حوزوی و دفتر گسترش شورای عالی انقلاب فرهنگی (1386 ـ 1390)

  20. عضو شورای تخصصی پژوهش حوزه علمیه (از 1396 به مدت دو سال)

  ب) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح

  •     روش‌شناسي تفسير قرآن / مجري و محقق / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     فلسفه علوم اجتماعي / مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / مجري و محقق/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     كتاب حوزه و دانشگاه ج 1 ج 2 ج 3 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     مكاتب تفسيري ج 1و2 و3 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     اسلام و جامعه‌شناسي خانواده / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     معجم موضوعي قرآن (معاد شناسي) / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     مديريت از ديدگاه اسلام / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     بررسي و نقد كتاب فصل الخطاب / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     جامعه‌شناسي كجروي / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     مديريت عمومي از ديدگاه اسلام / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     تاريخچة جامعه‌شناسي / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     مباني جامعه‌شناسي 1/ محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     مباني جامعه‌شناسي 2 / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     بازنگري و تدوين متون درسي دوره معارف قران (10 جلد) / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
  •     نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمنيسم / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     درآمدي بر جامعه‌شناسي اسلامي / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     معجم موضوعي قرآن جهان‌شناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     آيات اجتماعي قرآن / اجتماعي شدن / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     معجم موضوعي قرآن خداشناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     مباني تفسير از ديدگاه علامه طباطبايي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     تصنيف موضوعي الميزان / ناظرکل/ناظربخش راه وراهنما شناسی/قرآن شناشی/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     معجم موضوعي قرآن انسان شناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     وبر و اسلام / ترجمه ونقد / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     مبانی جامعه شناسی/ ناظر
  •     ساختار علم تجربی وامکان علم دینی /ناظر/پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.

  ت) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

  •     فلسفه اسلامي/حوزه علميه قم/ دانشگاه گیلان / رشت
  •     شرح نهج‌البلاغه/ حوزه علميه قم/ قم
  •     فقه اسلامي/حوزه علميه قم/ قم
  •     کلام اسلامي/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ قم
  •     تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / دانشگاه طباطبايي ـ تهران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) / قم
  •     مباني جامعه‌شناسي / مركز تخصصي تبليغ / قم
  •     ادبيات عرب / حوزه علميه قم
  •     معارف اسلامي / دانشگاه تهران / تهران / دانشگاه علوم پزشكي / تهران / دانشگاه شهيد بهشتي / دانشگاه آزاد اسلامي قم
  •     اخلاق اسلامي / دانشگاه تهران / تهران
  •     مباني تفسير فريقين / مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي مذاهب اسلامي / قم
  •     نظام حقوقي اسلام ، طرح ولايت دانشجويي
  •     علوم قرآن و تفسير / مدرسه حقاني و شهيدين و جامعه‌الزهرا / قم / مركز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش قم، تهران، يزد / دانشگاه تهران / نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها
  •     منطق / حوزه علميه / قم
  •     جامعيت قرآن / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره / قم
  •     نقد و بررسي مكاتب تفسيري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره / قم
  •     روش تفسير / مركز تخصصي تفسير / قم
  •     اعجاز قران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و مؤسسه اهل بيت / قم
  •     مباني تفسير / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و مؤسسه اهل بيت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم
  •     مباني و روش تفسير موضوعي / مؤسسه آموزشي امام خميني ره / قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم /جامعه المصطفی العالمیه / قم
  •     متون تفسيري / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره / قم
  •     تاريخچة جامعه‌شناسي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم
  •     شرح نهج‌البلاغه، / انجمن اسلامي معلمان / اهواز/ انجمن اسلامي صاحب الزمان / قم
  •     نظام سياسي اسلام/ طرح ولايت دانشجويي تهران ومشهد/ اردوي دانشجويي نهاد نمايندگان رهبري در دانشگاه/ مشهد مقدس
  •     انسان‌شناسي طرح ولايت/ دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌هاي كشور / تهران
  •     انسان‌شناسي طرح معرفت/ اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي / مشهد
  •     نظام اقتصادي اسلام / انجمن اسلامي معلمان / اهواز
  •     نظام حقوقي اسلام و طرح ولايت / مشهد مقدس

  ث) راهنمايي پايان نامه : عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

  •     آسيب‌شناسي اجتماعي از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1374
  •     ابتلا و امتحان در قرآن / كارشناسي ارشد / 1374
  •     حج در قرآن / كارشناسي ارشد / 1374
  •     آثار اجتماعي دين از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1374
  •     كنترل اجتماعي از ديدگاه اسلام / كارشناسي ارشد / 1375
  •     ديدگاه‌هاي علامه بلاغي در علوم قرآن / كارشناسي ارشد / 1378
  •     لغزش ناپذيري انبياء از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد
  •     انحرافات اجتماعي از ديدگاه امام علي / كارشناسي ارشد / 1379
  •     منطق فهم روايات تفسيري از ديدگاه علامه طباطبايي / كارشناسي ارشد / 1384
  •     علوم قرآن از ديدگاه شهيد مطهري / كارشناسي ارشد / 1384
  •     نظام اخلاقي قرآن در تفسير الميزان / دكترا / 1386
  •     نقش عقل در تفسير قرآن / دكترا / 1385
  •     نقش روايات در تفسير قرآن / دكترا / 1385
  •     قلمرو دين از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1382
  •     تفسير موضوعي از ديدگاه شهيد صدر و آيت‌ا... مصباح يزدي / كارشناسي ارشد / 1386
  •     اعجاز قرآن در هماهنگي / دکتري / 1387
  •     عقل و دين از ديدگاه قرآن / ارشد / مرکز مديريت حوزه علميه قم
  •     مباني عدالت اجتماعي در قرآن / دكتري / مركز مديريت حوزه علميه
  •     تبيين عقلي و عقلايي مباني شيخ طوسي در تفسير / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  •     کنترل اجتماعی درنهج البلاغه/ پژوهشگاه حوزه ودانشگاه / قم
  •     مبانی طیقه بندی گزاره های اخلاقی / دانشگاه قم
  •     الگوی قرآنی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی/ دکتری پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

  ج) مشاوره پايان نامه : عنوان پايان نامه / مقطع / سال

  •     حداقل موارد وجدان جمعي در احكام اسلام / كارشناسي ارشد / 1375
  •     مريم و مسيح در قرآن / كارشناسي ارشد / 1378
  •     جامعه‌شناسي معرفت از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1378
  •     تبعيض و ستم جنسي در اسلام و فمنيسم / كارشناسي ارشد / 1379
  •     مفاهيم روانشناسي اجتماعي در قرآن / كارشناسي ارشد / 1379
  •     فطرت و جامعه‌پذيري / كارشناسي ارشد / 1379
  •     بررسي آيات موهم تناقض / كارشناسي ارشد / 1375
  •     انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1380
  •     مباني جامعه‌شناسي دين در انديشه‌هاي دكتر شريعتي / كارشناسي ارشد / 1375
  •     خانواده از ديدگاه اسلام و فمنيسم / كارشناسي ارشد / 1378
  •     نقش علايق و پيش دانسته‌‌هاي مفسر در تفسير / دكتري / 1386
  •     جهاني شدن و جامعه مهدوي / كارشناسي ارشد / 1386
  •     نقش احزاب در تحولات  اجتماعي عراق / دكتري / 1386
  •     نقش علوم بلاغي در تفسير / دكتري/ 1387
  •     منطق فهم روايات تفسيري در الميزان/ دكتري/ 1387
  •     الگوي عمومي تربيت ديني / دكتري 1389
  •     نقش رسانه در پر كردن اوقات فراغت / دكتري / 1388

  چ) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان / ناشر / زمان نشر

  •     ريشه‌هاي ضعف و عقب افتادگي مسلمين (ترجمه عوامل ضعف المسلمين) / هجرت / 1357
  •     چند درس درباره ايدئولوژي اسلامي / مؤسسه در راه حق و سازمان تبليغات اسلامي/ 1359 و 1360
  •     درآمدي به جامعه شناسي‌ اسلامي، ج 1، (تاريخچة جامعه‌شناسي) / سمت / 1373
  •     درآمدي به جامعه شناسي‌ اسلامي ج 2 (مباني جامعه‌شناسي) / سمت / 1373
  •     درسنامه قرآن‌شناسي (تحقيق و تدوين) ج 1 / مدرسه معصوميه  / 1376
  •     درسنامه قرآن‌شناسي (تحقيق و تدوين) ج 2 / مدرسه معصوميه ـ قم / 1376
  •     تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / سمت / 1378
  •     انسان‌شناسي / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره / 1378
  •     روش شناسي تفسير / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / 1381
  •     چند درس پيرامون شناخت قرآن / موسسه در راه حق / 1361
  •     مباني تفسير / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ـ جزوه درسی / 1381
  •     اعجاز قران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره / درسنامه / تدوين حسن صادقي/ 1382
  •     منطق فهم قرآن / مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي عالي حوزه علميه قم / 1385
  •     روش تفسير قرآن / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1383
  •     راه و راهنما شناسي/ چكيده و تحرير نوين معارف قرآن آيت‌الله محمد تقي مصباح يزدي با اضافات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/ 1386
  •     آشنايي با قرآن/ درسنامه/ مركز فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها / 1376
  •     كتاب‌ دیدگاه‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، ره‌آوردها و رهیافت‌ها / دفتر اول / جمعي از نويسندگان زير نظر محمود رجبي و محمود فتحعلي/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، در دست چاپ
  •     كتاب‌ دیدگاه‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، ره‌آوردها و رهیافت‌ها / دفتر دوم / جمعي از نويسندگان زير نظر محمود رجبي و محمود فتحعلي/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1395.
  •     کتاب‌ دیدگاه‌های آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، ره‌آوردها و رهیافت‌ها/ دفتر سوم / جمعي از نويسندگان زير نظر محمود رجبي و محمود فتحعلي/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1395.
  •     كتاب‌ دیدگاه‌های آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، ره‌آوردها و رهیافت ها / دفتر چهارم / جمعي از نويسندگان زير نظر محمود رجبي و محمود فتحعلي / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، در دست چاپ

  ح) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله / نام نشريه / زمان ناشر

  •     رابطه جامعه‌شناسي با انسان‌شناسي / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1361
  •     قانون‌مندي جامعه و سنت هاي ‌الهي / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1361
  •     آيا دين يك نهاد اجتماعي است / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1362
  •     مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي دين / نور علم / 1366
  •     نزول قرآن / معرفت / 1371
  •     اهداف نزول قرآن / معرفت / 1372
  •     قانونمندي جامعه در قرآن و روايات / مجموعه مقالات همايش فلسفه علوم اجتماعي / 1374
  •     از خود بيگانگي از منظر قرآن / معرفت / 1376
  •     شرايط و موانع بهره مندي از قرآن / معرفت / 1377
  •     نگرشي به فلسفه جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن / مجله تاريخ در آينه پژوهش / 1383
  •     هماهنگي فطرت و اخلاق در انديشه امام خميني ره/ مجموعه مقالات كنگره اخلاقي عرفاني امام خميني ره/ مركز نشر آثار امام خميني‌ره/ 1382
  •     آداب گفتگوي ميان اديان / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  •     توليد علم و نهضت نرم‌افزاري/ کنفرانس توليد علم و نهضت نرم‌افزاري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ 1387
  •     صلح و عدالت در اسلام/کنفرانس صلح و عدالت/مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/1388
  •     خلقت انسان از ديدگاه قرآن و طب/همايش قرآن و طب/ دانشگاه يزد/ 1388
  •     روش تفسير موضوعي از ديد گاه استاد محمد تقي مصباح  قرآن شناخت / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  •     باخودبیگانگی از منظر علامه طباطبایی درتفسیر المیزان /همایش بین المللی اندیشه های علامه طباطبایی درتفسیر المیزان 1393
  •     تفسير موضوعي قرآن از منظر استاد محمدتقي مصباح        / قرآن شناخت/ 1388/12/19
  •     تبيين جامعه شناختي برخي از سنت هاي اجتماعي قرآن / قرآن شناخت / 1390/11/26
  •     تأثير اصل عدل الهي در تفسير قرآن كريم /         محمد سلطاني و محمود رجبي/ قرآن شناخت/ 1393/01/28
  •     سنت هاي اجتماعي در قرآن و روايات/ محمود رجبي/معرفت فرهنگي اجتماعي/ 1390/12/22
  •     امكان علم ديني/ معرفت فرهنگي اجتماعي/         1391/09/09
  •     عوامل رفتاري سازگاري همسران از ديدگاه قرآن كريم/ حميد وحيديان اردكان و محمود رجبي/ معرفت/ 1393/03/31
  •     تأثير نيت بر عمل و نتايجِ آن / محمد باقريان خوزاني/ محمود رجبي /         قرآن شناخت  / 1394/08/05
  •     پيشنهادي نو در باب روايات عرض/ اسدالله جمشيدي و محمود رجبي /  قرآن شناخت/  1395/08/11
  •     تفسیر موضوعی قران/ کتاب رهاوردها/ دفتر در دست چاپ
  •     امامت/
  •     مقالة «تفسير موضوعي قرآن كريم» در كتاب ره‌يافت‌ها و ره‌آوردها دفتر چهارم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌ره/ در دست چاپ

  خ) اقتراح ، ميزگرد و مصاحبه :

  •     معيارهاي فهم صحيح قرآن/ معرفت/ ميزگرد / 1377
  •     اسلامي كردن علوم انساني و بومي ساختن آن / حوزه و دانشگاه كتاب، ج 2 / 1378
  •     علم ديني امكان و مطلوبيت / حوزه و دانشگاه (مصاحبه) 1378
  •     امكان علم ديني / حوزه و دانشگاه كتاب 3 مصاحبه / 1379
  •     تربيت از ديدگاه امام علي (ع) ويژه‌نامه همايش تربيت از ديدگاه امام علي (ع) ـ مصاحبه / 1379
  •     جامعه‌شناسي اسلامي و امكان آن / حوزه و دانشگاه ج 4 / 1380
  •     بايسته‌هاي پژوهشي/ اقتراح/ پژوهش حوزه / 1380
  •     تكثر پذيري قرائت‌ها و هرمنوتيك معرفت/ 1380 (ميزگرد)
  •     مديريت تحول در حوزه علميه/ نشريه افق حوزه
  •     ظرفیت‌سنجی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی/ گفت‌و‌گو/ چاپ‌شده در کتاب ظرفیت سنجی علوم اسلامی در  تحول علوم انسانی / تهیه و تنظیم: مجمع عالی حکمت اسلامی.
  •     مصاحبه با همایش حوزة انقلابی (طلاب حوزة علمیه مسجد سلیمان)، با موضوع حوزة انقلابی، 2/11/95.
  •     مصاحبه با مجلة علوم انسانی اسلامی (مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا)، با موضوع «علم اجتماعی مسلمین»، 3/11/95.

  د) آشنايي با زبان‌هاي:
  ـ انگليسي و عربي

   

  ذ) آشنايي با كشورهاي:
  ـ مالزي، فيليپين، سريلانكا، تايلند، يوگسلاوي، مجارستان، عراق، عربستان، لبنان و سوريه

   

  ر) اسامي و مشخصات جوايز علمي

  •     جايزه نقدي براي مقاله انديشه‌هاي پنداري در سال 1356
  •     جايزه نقدي براي كتاب قرآن‌شناسي (از سري كتاب‌هاي آموزش از راه دور) 1380
  •     لوح تقدير و جايزه نقدي براي مدير گروه برتر مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه در سال 1381
  •     لوح تقدير و جايزه نقدي براي استاد نمونه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره در سال 1382
  •     لوح تقدير و جايزه نقدي براي پژوهشگر نمونه استان 1384
  •     لوح تقدير و جايزه نقدي براي مقاله قانونمندي جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن / همايش فلسفه علوم اجتماعي / دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

  ز) سوابق تحصيلات حوزوي: مقاطع تحصيلي / محل تحصيل / اساتيد

  •     سطوح مقدماتي و متوسطه / قم مدرسه آيت‌الله العظمي گلپايگاني ـ حضرات آيات و حجج اسلام، حاج شيخ حسن آقا تهراني ـ مرتضي مقتدايي ـ محمد امينيان ـ‌ حسن نوري همداني ـ اشتهاردي ـ حوزه علميه قم/حسين امراللهي ـ  حسين شب‌زنده‌دار ـ افتخاري ـ کلام اسلامي/ حسيني كاشاني ـ صلواتي ـ آيت‌الله مکارم شيرازي.
  •     سطوح عالي / حوزه علميه قم / حضرات آيات حجج اسلام، محمد مؤمن / طاهري خرم‌آبادي ـ راستي كاشاني ـ سلطاني ـ ستوده ـ مصلحي اراكي
  •     درس خارج (سال 1352) حوزه علميه قم / حضرات حاج شيخ مرتضي حايري ـ آیت الله حاج شيخ كاظم تبريزي (رحمة‌الله عليهما) ـ آیت الله وحيد خراساني مدظله العالی ـ آيت‌الله محمد تقي بهجت ـ آیت الله محمد شاه آبادي رحمه الله علیهماـ آیت الله جوادي آملي. دامت برکاته
  •     فلسفه اسلامي، فلسفه تطبيقي، منطق اسلامي، تفسير موضوعي قرآن، فلسفه اخلاق / آيت الله محمد تقي مصباح يزدي دامت برکاته
  تصویر: