خدمات فرهنگي از ابتداي شكل گيري این مرکز ، بخشي اساسي و لاينفك از فعاليت‌هاي اين مرکز را به خود اختصاص داده است . مشخصه اساسي این خدمات، تكيه و توجه به حضور و مشاركت دانشجويان در اجراي برنامه هاي فرهنگي بوده كه حاصل آن، طراحي و ابداع برنامه هاي گوناگون فرهنگي از قبیل: کلاس‌های آنلاین وحضوری فرهنگی، کارگاههای حضوری و آنلاین فرهنگی، مسابقات فرهنگی، اردوهای فرهنگی، وام دانشجویی، ازدواج دانشجویی، هیئات و تشکلات دانشجویی، بن دانشجویی، عمره و عتبات دانشجویی،معرفی دانشجوی نمونه فرهنگی و آموزشی، ارائه بسته فرهنگی به دانشجویان و ... می‌باشد.