در این کلاس، استاد به صورت صوتی و تصویری دروس مربوط را براساس برنامه درسی و سرفصل های درسی مصوب به صورت برخط ارائه می دهد و به پرسش های دانشجویان پاسخ می گوید. حضور دانشجو پس از ثبت نام در کلاس الزامی است.