دانشجويان دوره کارشناسی از طريق سازمان سنجش (آزمون سراسری و بدون آزمون) پذيرفته می‌شوند و دوره‌ها به صورت مجازی و نيمه‌حضوری برگزار می‌گردد. امتحانات میان‌ترم به ‌صورت اینترنتی و آزمون‌های پایان‌ترم به‌صورت حضوری در بیش از 14 مرکز آزمونی در سراسر کشور برگزار و پس از پایان دوره به دانش‌آموختگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدرک کارشناسی اعطا می‌گردد.

         رشته‌های کارشناسی مجازی (الکترونیکی) در سال تحصیلی  97-1396

  1)          معارف اسلامی                

  2)          معارف اسلامی و اخلاق          

  3)          معارف اسلامی و كلام 

  4)          معارف اسلامی و ادیان

  5)          معارف اسلامی و تاريخ     

  6)          معارف اسلامی و علوم تربیتی

  7)          معارف اسلامی و علوم قرآنی