این مرکز در زمان حیات علامه مصباح یزدی ره تحت اشراف ایشان اداره می شد. از ارکان این مرکز آموزشی طبق اساسنامه، «شورای دانشگاه» است که متشکل از نماینده ریاست موسسه، ریاست دانشگاه، معاون آموزش، معاون پژوهش، معاون فناوری اطلاعات، معاونت فرهنگی موسسه و یکی از اعضای هیات علمی آشنا به آموزش الکترونیکی می باشد. بر این اساس ریاست شورای این مرکز بر عهده حجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهری آکردی می باشد.

   

   

   

  اعضاء شورای دانشگاه عبارتند از:

  آیت الله محمود رجبی

  ریاست  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»

  مدرک تحصیلی:  خارج فقه و اصول، سطح چهار حوزه علمیه

  تخصص: فقه و اصول، علوم قرآنی، ...

  حجت الاسلام دکتر محمد حسین طاهری آکردی

  عضو هیئت علمی گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»

  مدرک تحصیلی: خارج فقه و اصول، دکترای ادیان و عرفان از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  تخصص: فقه و اصول، ادیان و مذاهب، فلسفه و کلام، ...

  حجت الاسلام دکتر محمد ناصر سقای بی ریا

  معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره» و عضو هیئت علمی

  مدرک تحصیلی: خارج فقه و اصول، دکتری از دانشگاه هوستون، تگزاس

  تخصص: روانشناسی، فقه و اصول، ...

  حجت الاسلام دکتر سید محمد صادق موسوی نسب قم

  معاون آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره» و عضو هیئت علمی

  مدرک تحصیلی: خارج فقه و اصول، دکتری از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»

  تخصص، فقه و اصول، علوم تربیتی، ...

  حجت الاسلام علی اکبر بياری

  معاون فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره» و عضو هیئت علمی

  مدرک تحصیلی: خارج فقه و اصول، دکترای جامعه شناسی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»

  تخصص: جامعه شناسی فرهنگی